contacts

Laboratorul de chirurgie hepato-pancreato-biliară

IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
str. Toma Ciorbă, 1,
mun. Chişinău, MD-2004,
Republica Moldova

 str.Toma Ciorba 1, MD 2004, Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă, Chişinău