Default Header Image

Rezultate obținute

TEZE SUSŢINUTE:

 1. Beschieru Eugen. Tactica organomenajantă în tratamentul leziunilor traumatice ale ficatului şi splinei. Teză de doctor în ştiinţe medicale, 2006. (Conducător ştiinţific: Academician AŞM, profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe medicale Ghidirim Gheorghe)
 2. Mişin Igor. Caracteristica comparativă a eficacităţii metodelor de profilaxie şi tratament a hemoragiilor din varicele esofagiene şi gastrice în hipertensiunea portală. Teză de doctor habilitat în ştiinţe medicale 2008. (Consultant ştiinţific: Academician AŞM, profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe medicale Ghidirim Gheorghe)
 3. Rojnoveanu Gheorghe. Traumatismele abdominale în cadrul politraumatismelor: particularităţi etiopatogenetice, algoritm de diagnostic şi management medico-chirurgical. Teză de doctor habilitat în ştiinţe medicale, 2008. (Consultant ştiinţific: Academician AŞM, profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe medicale Ghidirim Gheorghe)
 4. Dolghii Andrei. Eficacitatea hemostazei endoscopice primare şi repetate în hemoragiile digestive superioare non-variceale. Teză de doctor în ştiinţe medicale, 2008. (Conducător ştiinţific: Academician AŞM, profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe medicale Ghidirim Gheorghe)
 5. Kusturov Vladimir. Tratamentul chirurghical al fracturilor oaselor bazinului în leziunele multiple şi asociate. Teză de doctor habilitat în ştiinţe medicale, 2009. (Consultant ştiinţific: Academician AŞM, profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe medicale Ghidirim Gheorghe)
 6. Suman Serghei. Variantele anatomo-clinice ale joncţiunii pancreato-coledociene şi ale papilei Vater în alegerea procedeelor endoscopice de diagnostic şi tratament. Teză de doctor în în ştiinţe medicale, 2009. (Conducător ştiinţific: Academician AŞM, profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe medicale Ghidirim Gheorghe)
 7. Hotineanu Adrian. Diagnosticul şi tratamentul megacoledocului. Teză de doctor habilitat în ştiinţe medicale, 2010. (Consultant ştiinţific: Academician AŞM, profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe medicale Ghidirim Gheorghe)
 8. Balan Serghei. Tratamentul obezităţii severe prin intervenţii chirurgicale asupra tractului gastro-intestinal. Teză de doctor în ştiinţe medicale, 2010. (Conducător ştiinţific: Academician AŞM, profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe medicale Ghidirim Gheorghe)
 9. Zastavniţchi Gheorghe. Rezultatele intervenţiilor seriate şi într-o singură etapă în tratamentul ocluziilor neoplazice de colon. Teză de doctor în ştiinţe medicale, 2012. (Conducător ştiinţific: conferenţiar cercetător, doctor habilitat în ştiinţe medicale Mişin Igor)
 10. Gurghiş Radu. Managementul nonoperator şi miniminvaziv al leziunilor traumatice închi-se ale organelor abdominale parenchimatoase. Teză de doctor în ştiinţe medicale, 2012. (Conducător ştiinţific: conferenţiar universitar, doctor habilitat în ştiinţe medicale. Rojnoveanu Gheorghe)
 11. Suman Ala. Particularităţile de diagnostic şi tratament laparo-endoscopic a formelor complicate de colecistită acută. Teză de doctor în ştiinţe medicale, 2012. (Conducător ştiinţific: Academician AŞM, profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe medicale Ghidirim Gheorghe)
 12. Vasiliev Andrei. Complicaţiile tardive ale accesului vascular pentru hemodializa programată: diagnosticul şi tratamentul chirurgical. Teză de doctor în ştiinţe medicale, 2013. (Conducător ştiinţific: conferenţiar cercetător, doctor habilitat în ştiinţe medicale, Mişin Igor)

MONOGRAFII:

 1

Ghidirim Gh., Guţu E., Rojnoveanu Gh.

Surgical Pathology.

Chisinau, Publishing Center Medicina, 2006, 226p.

ISBN 9975-918-53-0 

 2

Кустуров В., Гидирим Г., Горня Ф.

Повреждения костей таза (клиника, диагностика, остеосинтез).

„Sirius”, Кишинев, 2006, 144с.

ISBN 978-9975-9833-3-4

 3

Ghidirim Gh., Cicala E., Guţu E., Rojnoveanu Gh., Dolghii A. Hemoragiile digestive superioare non-variceale. Ch.: Tipogr. AŞM, Chişinău, 2009. 464p.

ARTICOLE:

1.

ISSN 1221-9118

IF ISI:

0.777

ROJNOVEANU, Gh.; GHIDIRIM, Gh.; MISHIN, I.; VOZIAN, M.; MISHINA, A. Preoperatively diagnosed mucocele of the appendix. Chirurgia (Bucur). 2014, 109(3), 416-419.  http://www.revistachirurgia.ro/pdfs/2014-3-416.pdf

2.

ISSN 1221-9118

IF ISI (2012): 0.777

Ghidirim Gh., Mishin I., Condratsky E., Zastavnitsky Gh. Spontaneous diaphragmatic rupture: case report and literature review. Chirurgia (Bucur). 2013;108(1):99-101.

 

http://revistachirurgia.ro/pdfs/2013-1-99.pdf

 

3.

ISSN 2239-253X.

IF ISI (2012):0.29

Mishin I., Ghidirim Gh., Zastavnitsky Gh., Popa C. Torsion of an appendiceal mucinous cystadenoma. Report of a case and review of literature. Ann Ital Chir. 2012;83(1):75-8.

 

http://www.annaliitalianidichirurgia.it/PDF/2012/075-78.pdf

 

4.

ISSN: 1941-6628 

Mishin I., Ghidirim Gh., Vozian M. Appendiceal mucinous cystadenocarcinoma with implantation metastasis to the incision scar and cutaneous fistula. J Gastrointest Cancer. 2012;43(2):349-53.

 

http://link.springer.com/article/10.1007/s12029-010-9181-9

 

5.

ISSN 0032-373X

Mishin I., Ghidirim G., Zastavnitsky Gh. Non-operative treatment for gallstone ileus – a case report. Pol Przegl Chir. 2011;83(4):223-6.

 

http://www.degruyter.com/view/j/pjs.2011.83.issue-4/v10035-011-0034-4/v10035-011-0034-4.xml?format=INT

 

6.

ISSN 1221-9118

IF ISI (2012): 0.777

Ghidirim Gh., Mishin I., Zastavnitsky Gh. Pseudomyxoma peritonei presenting with inguinal hernia. Chirurgia (Bucur). 2011;106(4):527-9.

 

http://www.revistachirurgia.ro/pdfs/2011-4-527.pdf

 

7.

ISSN 1662-6664

IF ISI (2012): 0.074

 

Mishin I., Ghidirim Gh., Gladun E., Mishina A., Vozian M. Recurrent localized pseudomyxoma peritonei in the female pelvis. Viszeralmedizin 2011;27(6):473–476.

 

http://karger.com/Journal/Issue/256752

 

8.

ISSN 1221-9118

IF ISI (2012): 0.777

Ghidirim Gh., Mişin I., Gagauz I., Condraţchi E. Iliac venous aneurysm: a case report and review of literature. Chirurgia (Bucur). 2011;106(2):269-72.

 

http://www.revistachirurgia.ro/pdfs/2011-2-19.pdf

 

9.

ISSN 1842-1121

 IF ISI (2012): 1.855

Mishin I., Ghidirim Gh., Vozian M. Acute spontaneous chylous peritonitis: report of a case. J Gastrointestin Liver Dis. 2010;19(3):333-5.

 

http://www.jgld.ro/2010/3/19.pdf

 

10.

ISSN 1221-9118

IF ISI (2012): 0.777

Ghidirim Gh., Mişin I., Ignatenco S., Sor E. Mesenteric cyst in the descending colon: a case report. Chirurgia (Bucur). 2010;105(6):855-8.

 

http://www.revistachirurgia.ro/pdfs/2010-6-19.pdf

11.

ISSN 1682-8631

IF ISI (2012): 0.148

Ghidirim Gh., Mishin I, Zastavniţchi Gh., Spataru V., Brinza M. Laparoscopic management of associated abdominal complications of ventriculoperitoneal shunt. European Surgery. 2010, 42(4), 184-186.

 

http://link.springer.com/article/10.1007/s10353-010-0543-0

 

12.

ISSN 0044-409X

IF ISI (2012): 0.691

Ghidirim Gh., Mishin I., Gagauz I., Vozian M., Zastavnitsky Gh., Iakovleva I. Sporadic retroperitoneal aggressive fibromatosis: report of a case. Zentralbl Chir. 2010;135(1):79-82.

 

https://www.thieme-connect.com/DOI/DOI?10.1055/s-2008-1076884

 

13.

ISSN 1221-9118

IF ISI (2012): 0.777

Guţu E, Ghidirim G, Mişin I, Iakovleva I, Vozian M. Bleeding gastric inflammatory fibroid polyp (Vanek’s tumor). Chirurgia (Bucur). 2010;105(1):137-40.

 

http://www.revistachirurgia.ro/cuprinsen.php?EntryID=843

 

14.

ISSN 1442-2050

IF ISI (2012): 1.642

 

Mishin I, Ghidirim G, Dolghii A, Bunic G, Zastavnitsky G. Implantation of self-expanding metal stent in the treatment of severe bleeding from esophageal ulcer after endoscopic band ligation. Dis Esophagus. 2010;23(7):E35-8.

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1442-2050.2010.01090.x/abstract;jsessionid=6C9AD9A334DDB9B52FA13FDDA6A52DF3.f01t03

 

15.

ISSN 1221-9118

IF ISI (2012): 0.777

Ghidirim G, Mishin I, Dolghii A, Zastavnitsky G. Ruptured duodenal varices successfully treated by mini-loop ligation: report of a case. Chirurgia (Bucur). 2009;104(5):625-9.

 

http://www.revistachirurgia.ro/cuprinsen.php?EntryID=788

 

16.

ISSN 1221-9118

IF ISI (2012): 0.777

Ghidirim G, Rojnoveanu G, Mişin I, Cernîi A, Gurghiş R. Carcinoid of the minor duodenal papilla associated with multiple jejunal leiomyomas in type 1 neurofibromatosis. Chirurgia (Bucur). 2009;104(4):491-4.

 

http://www.revistachirurgia.ro/cuprinsen.php?EntryID=766

 

17.

 

ISSN 1842-1121

 IF ISI (2012): 1.855

Ghidirim G, Mishin I, Dolghii A, Lupashcu A. Prophylactic endoscopic band ligation of esophageal varices during pregnancy. J Gastrointestin Liver Dis. 2008;17(2):236-7.

 

http://www.jgld.ro/2008/2/17.pdf

 

18.

ISSN 1842-1121

 IF ISI (2012): 1.855

Ghidirim G, Mishin I, Vozian M, Zastavnitsky G. Extended poststrangulation ischemic jejunal stricture. J Gastrointestin Liver Dis. 2008;17(1):114-5.

 

http://www.jgld.ro/2008/1/18.pdf

 

19.

ISSN 1221-9118

IF ISI (2012): 0.777

Ghidirim G, Rojnoveanu G, Mişin I, Gagauz I, Gurghiş R. Splenic abscess–etiologic, clinical and diagnostic features. Chirurgia (Bucur). 2007;102(3):309-14.

 

http://www.revistachirurgia.ro/cuprinsen.php?EntryID=496

 

20.

ISSN 1842-1121

 IF ISI (2012): 1.855

Mishin I., Ghidirim Gh., Gagauz I., Zastavnitsky Gh. Portal vein flow restoration and hepatic encephalopathy correction by ligation of a massive splenorenal shunt and splenectomy during Hassab-Paquet procedure. J Gastrointestin Liver Dis. 2007;16(1):120-1.

 

http://www.jgld.ro/2007/1/contents.pdf

 

21.

ISSN 1221-9118

IF ISI (2012): 0.777

Ghidirim Gh., Gagauz I., Mişin I., Canariov M., Ionesii P., Zastavnitchi Gh. Mucinous cystadenocarcinoma of the appendix complicated with spontaneous cutaneous fistula. Chirurgia (Bucur). 2007;102(2):231-5.

 

http://www.revistachirurgia.ro/cuprinsen.php?EntryID=482

 

22.

ISSN 1221-9118

IF ISI (2012): 0.777

Ghidirim G, Ignatenco S, Mişin I, Gagauz I, Tiple I, Cuţitari I, Zastavniţchi G. Recurrent Crohn’s disease in the ileocolonic anastomosis complicated with duodenal fistula. Chirurgia (Bucur). 2007;102(5):607-10.

 

http://www.revistachirurgia.ro/cuprinsen.php?EntryID=546

23.

ISSN 1842-1121

 IF ISI (2012): 1.855

Ghidirim G, Corchmaru I, Mishin I, Danch A, Zastavnitsky G. Endoscopic rubber band ligation for bleeding oesophageal varices in portal hypertension due to idiopathic myelofibrosis. J Gastrointestin Liver Dis. 2006;15(3):322.

 

http://www.jgld.ro/2006/3/contents.pdf

24.

 ISSN: 1091-255X

IF ISI (2012): 2.361

Gutsu E, Ghidirim G, Gagauz I, Mishin I, Iakovleva I. Liposarcoma of the colon: a case report and review of literature. J Gastrointest Surg. 2006;10(5):652-6.

 

http://link.springer.com/article/10.1016/j.gassur.2005.09.014

25.

ISSN 1221-9118

IF ISI (2012): 0.777

Ghidirim Gh., Mişin I., Guţu E., Gagauz I., Danci A., Vozian M., Zastavniţchi Gh. Intrabiliary rupture of the hydatic cyst complicated with acute pancreatitis. Chirurgia (Bucur). 2006;101(4):429-32.

 

http://www.revistachirurgia.ro/cuprinsen.php?EntryID=395

26.

 IF ISI (2012): 0.305

Ghidirim G, Rojnoveanu G, Mishin I, Gutsu E, Iakovleva I. Extra-adrenal nonfunctional retroperitoneal paraganglioma: case report and review of the literature. Int Surg. 2005;90(5):275-8.

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16625946

27.

ISSN 1842-1121

 IF ISI (2012): 1.855

Ghidirim G, Mishin I, Gutsu E, Gagauz I, Danch A, Russu S. Giant submucosal lipoma of the cecum: report of a case and review of literature. Rom J Gastroenterol. 2005;14(4):393-6.

 

http://www.jgld.ro/2005/4/393-396_11.pdf

28.

ISSN 1842-1121

 IF ISI (2012): 1.855

Mishin I. Gallbladder varices. Rom J Gastroenterol. 2005;14(2):165-8.

 

http://www.jgld.ro/2005/2/165-168.pdf

29.

ISSN 0013-726X

IF ISI (2012): 5.735

Mishin I, Dolghii A. Early spontaneous slippage of rubber bands with fatal bleeding: a rare complication of endoscopic variceal ligation. Endoscopy. 2005;37(3):275-6.

 

https://www.thieme-connect.com/DOI/DOI?10.1055/s-2005-861000

20.

ISSN 1221-9118

IF ISI (2012): 0.777

Ghidirim Gh., Gagauz I., Mişin I., Guţu E., Vozian M. Emphysematous necrotizing pancreatitis. Chirurgia (Bucur). 2005;100(3):293-6.

 

http://www.revistachirurgia.ro/cuprinsen.php?EntryID=270

31.

ISSN 1662-6664

IF ISI (2012): 0.074

Mishin I. Idiopathic portal hypertension: report of a case. Chir Gastroenterol 2005;21(1):80-84.

 

http://karger.com/Article/Abstract/82947

32.

ISSN:0941-1291

 IF ISI (2012): 0.963

Mishin I., Ghidirim Gh. Accessory splenectomy with gastroesophageal devascularization for recurrent hypersplenism and refractory bleeding varices in a patient with liver cirrhosis: report of a case. Surg Today. 2004;34(12):1044-8.

 

http://link.springer.com/article/10.1007/s00595-004-2837-y

 

33.

ISSN 1842-1121

 IF ISI (2012): 1.855

Mishin I. Residual accessory spleen after splenectomy in liver cirrhosis with portal hypertension. Rom J Gastroenterol. 2004;13(3):269-70.

 

http://www.jgld.ro/32004/32004.pdf

 

34.

ISSN 1221-9118

IF ISI (2012): 0.777

Ghidirim Gh., Gagauz I., Mişin I., Vozian M., Zastavniţchi Gh. Organized pancreatic necrosis resembling retroperitoneal tumor. Chirurgia (Bucur). 2004;99(5):341-4.

 

http://www.revistachirurgia.ro/cuprinsen.php?EntryID=192

 

35.

ISSN 0044-409X

IF ISI (2012): 0.691

Gutsu E., Mishin I., Gagauz I.. Primary retroperitoneal mucinous cystadenoma. A case report and brief review of the literature. Zentralbl Chir. 2003;128(8):691-3.

 

https://www.thieme-connect.com/DOI/DOI?10.1055/s-2003-41380

 

36.

ISSN 1842-1121

 IF ISI (2012): 1.855

Ghidrim G, Mishin I, Gutsu E, Dolghii A. Gastric bleeding due to Dieulafoy’s lesion, successfully treated by endoscopic hemoclipping. Rom J Gastroenterol. 2003;12(2):131-3.

 

http://www.jgld.ro/22003/22003_7.html

 

37.

ISSN 1662-6664

IF ISI (2012): 0.074

Mishin I., Gutsu E., Gagauz I. Chylous cyst of the small-bowel mesentery: report of a case. Chir Gastroenterol 2002;18(4):381–383.

 

http://karger.com/Article/Abstract/69193

 BREVETE DE INVENŢIE:

  Beschieru E., Ghidirim Gh., Beschieru Tr., Rojnoveanu Gh., Jucovschi C.

 

„Metodă de pronosticare a stării posttraumatice la pacienţii cu leziuni ale ficatului sau/şi splinei” MD 3469 G2 2008.01.31

  Istrate V., Ghidirim Gh., Mişin I., şi coaut. Metodă de papilectomie endoscopică. MD 180 Y 2010.04.30 Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: 2010.04.30, BOPI nr. 4/2010
  Istrate V., Ghidirim Gh., Mişin I., şi coaut.  Metodă de închidere a defectului mucoasei gastro-duodenale. MD 181 Y 2010.04.30 Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: 2010.04.30, BOPI nr. 4/2010
  Ciobanu Gh., Baltaga R., Vovc L., Şandru S., Mişin I. şi al. Adaptarea şi aplicarea fişei de siguranţa chirurgicală după OMS în condiţiile sălilor de operaţii din cadrul instituţiilor medicale spitaliceşti din republica Moldova. Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe. Seria OŞ Nr.3310, din 08.02.2012.
  Ghidirim Gh., Mişin I., Zastavniţchi Gh. Dispozitiv pentru lavaj intraoperator al colonului ocluziv neoplazic. Certificat de înregistrare a desenului sau model industrial. Nr.1381, 12.04.2012, BOPI nr. 5/2012
  Vasiliev A., Mişin I., Tănase A., Mastak D. Abordurile raţionale în corecţia complicaţiilor tardive ale accesului vascular cu utilizarea vaselor native. Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe. Seria OŞ Nr.3796 din 22.10.2013
  Vasiliev A., Mişin I., Tănase A., Mastak D. Abordurile raţionale în corecţia complicaţiilor tardive ale accesului vascular cu utilizarea vaselor native. Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe. Seria OŞ Nr.3796 din 22.10.2013
  Vasiliev A., Mişin I., Tănase A., Mastak D. Algoritm de monitorizare a ale accesului vascular pentru hemodializa programată. Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe. Seria OŞ Nr.3799 din 22.10.2013 

DISTINCŢII

 • PREMII
  Congress Grant on behalf European Society for Trauma and Emergency Surgery (ESTES)

 

 

Zastavniţchi Gh. (2009)
  Travel Scholar Award on behalf United European Gastroenterology Zastavniţchi Gh. (2004)
  Travel Scholar Award on behalf International Society of Surgery (ISS/SIC) Mişin I. (1997)

 

Zastavniţchi Gh. (2009)

  Traveler’s Grant on behalf Japan Surgical Society (JSS) Mişin I. (2001)

 

Zastavniţchi Gh. (2009)

  Traveler’s Grant on behalf Japan Gastroenterological Endoscopy Society Mişin I. (2002)

 

 

 • MEDALII
 

Medalie de bronz

Ghidirim G., Kusturov V., Dolghi A.

Methode pour traiter les fractures de la fasse acetabulaire. Salon International des Inventions Geneve             (2006)

 

Medalie de bronz

Ghidirim Gh. Gagauz I. Mişin I. Vozian MZastavniţchi Gh. Traitement de la pancreatite aigue avec une technique d`aspiration a pression negative. Salon International des Inventions Geneve (2007)
 

Medalie de Aur

Ghidirim Gh., Rojnoveanu Gh.Mişin I., Russu S., Gagauz I. Nouvell méthode d¢hémostase et de régénération du foie. (Romanian Scientific Community)Salonul invenţiilor Geneva (2007)

 

 

 

Medalie de Aur

Кустуров В., Гидирим Г., Долгий А.

Метод лечения переломов дна вертлужной впадины. IV Международный Салон Изобретений и Новых Технологий «Новое время», Севастополь, Украина, 25-27 сентября 2008

 

 

Medalie de Argint

Kusturov V. Dispozitiv pentru repoziţia şi fixarea oaselor bazinului. XII-a Salon Internaţional de Invenţii şi Tehnologii Noi „INVENTIKA”, Bucureşti, România 7-11 octombrie, 2008

 

 

Medalie de Argint

 

Kusturov V., Ghidirim Gh., Gornea F., Custurova A., Dolghi A. Metodă de tratament în politrauma. Salonul International al Cercetarii, Inovarii si Inventicii, ed.a lX-a, PROINVENT – 2009, Cluj-Napoca, România

 

 

Medalie de Aur

Istrate V., Ghidirim Gh.Mişin I. şi al.

Metodă de papilectomie endoscopică. Salonul International al Cercetarii, Inovarii si Inventicii, ed.a lX-a, PROINVENT – 2011, 22-25 martie 2011, Cluj-Napoca, România

 

 

Medalie de Aur

Istrate V., Ghidirim Gh.Mişin I. şi al.

Group of Inventions. 3rd European Exhibition of Crea-tivity and Innovation, EUROINVENT – 2011, Iaşi, România, 12-14 May, 2011

 

 

Medalie de Argint

Istrate V., Ghidirim Gh.Mişin I. şi al.

Metodă de papilectomie endoscopică. 7-ой Международный салон изобретений и новых технологий «Новое время», Севастополь, Украiна

22-24 сентября 2011

 

Medalie de Argint

Istrate V., Ghidirim Gh.Mişin I. şi al.

Metodă de închidere a defectului mucoasei gastro-duodenale. Международный салон изобретений и новых технологий «Новое время», Севастополь, Украiна, 22-24 сентября 2011 

 

Medalie de bronz

Istrate V., Ghidirim Gh.Mişin I. şi al.

Metodă de papilectomie endoscopică. XV-th International Exhibition of Inventics, Research and Technological Transfer “INVENTICA 2011”, Bucureşti, România, 05-08 octombrie 2011

 

Medalie de Argint

Ghidirim Gh.Mişin I., Zastavniţchi  Gh.

Dispozitiv pentru lavaj intra-operator al colonului ocluziv neoplazic. Salonul International al Cercetarii, Inovarii si Inventicii, ed.a X-a, PROINVENT – 2012, 27-30 martie 2012, Cluj-Napoca, România 

 

Medalie de Aur

Ghidirim Gh.Mişin I., Zastavniţchi  Gh.

Dispozitiv pentru lavaj intra-operator al colonului ocluziv neoplazic. 4th European Exhibition of Crea-tivity and Innovation, EUROINVENT – 2012, Iaşi, România, 10-12 May, 2012

 

Medalie de Aur

Ghidirim Gh.Mişin I., Zastavniţchi  Gh.

Dispozitiv pentru lavaj intra-operator al colonului ocluziv neoplazic. 8-ой Международный салон изобретений и новых технологий «Новое время»,

Севастополь, Украiна, 27-29 сентября 2012 

 

Medalie de Aur

Ciobanu Gh., Baltaga R., Vovc L., Şandru S., Mişin I. şi al. Adaptarea şi aplicarea fişei de siguranţa chirurgicală după OMS în condiţiile sălilor de operaţii din cadrul instituţiilor medicale spitaliceşti din Republica Moldova. 8-ой Международный салон изобретений и новых технологий «Новое время»,

Севастополь, Украiна, 27-29 сентября 2012 

 

Medalie de Argint

Ciobanu Gh., Baltaga R., Vovc L., Şandru S., Mişin I. şi al. Adaptarea şi aplicarea fişei de siguranţă chirurgicală după OMS în condiţiile sălilor de operaţii din cadrul instituţiilor medicale spitaliceşti din Republica Moldova. 4thEuropean Exhibition of Crea-tivity and Innovation, EUROINVENT – 2012, Iaşi, România, 10-12 May, 2012
 

Medalie de Aur

Ghidirim Gh., Mişin I., Mişina A., Vozian M., Zastavniţchi  Gh.

Pseudomyxoma of peritoneum: optimized algorithm of the diagnosis and treatment. 4th European Exhibition of Creativity and Innovation, EUROINVENT – 2013, Iaşi, România, 9-11 May, 2013

 

Medalie de Aur

Гидирим Г.П., Мишин И.В., Мишина А.Е. Возиян М.Г.,  Заставницкий Г.М.

Псевдомиксома брюшины: оптимизированный алгоритм диагностики и лечения. 9-ый Международный салон изобретений и новых технологий «Новое время», Севастополь, Украiна, 26-28 сентября 2012

 

Medalie de bronz

Ghidirim Gh., Mişin I., Mişina A., Vozian M., Zastavniţchi Gh.

Pseudomyxoma of peritoneum: optimized algorithm of the diagnosis and treatment. International Warsaw Invention Show (IWIS 2013), Warsaw, Republic of Poland